למרות הכרזות בתקשורת על סגירתה של הגלריה, איומים והקפאת התקציב מעיריית ירושלים, אנו בגלריה ברבור ממשיכים לפעול כרגיל.

קיום ההרצאה של "שוברים שתיקה" בגלריה, הוא ניצחון לרוח החופש והוכחה שניתן וצריך לעמוד זקוף אל מול איומים וניסיונות הפחדה והסתה.

לפי כל חוות הדעת המשפטיות שהגיעו לידינו, טענות העירייה משוללות כל יסוד עובדתי או חוקי.
מדובר בהצהרות פוליטיות שנועדו למטרות תדמית וחנופה לימין הקיצוני בעיר ולא במהלך שיש בו אמת וממש – לא מהותית ולא משפטית. ההתנהלות הזו של העירייה – להוליך שולל את הציבור – אינה עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי וניהול תקין. מטרתו של המהלך הזה היא להעניש את גלריה ברבור ולהפחיד ולדכא אמנים, יוצרים, ומוסדות תרבות ולמעשה את כל אלו שדעתם אינה מתיישרת עם עמדות השלטון.

המאבק על גלריה ברבור הנו חלק ממאבק על דמותה של החברה הישראלית. ישנן מגמות של גזענות, אלימות ושנאת האחר המחלחלות למרחב הציבורי והפוליטי במטרה להטיל שררה ופחד, לפגוע בחופש הביטוי, בדמוקרטיה, בהתארגנויות אזרחיות ובזכויותיהם של יושבות ויושבי העיר והארץ.

בימים אלו חוקים ישנים מתבטלים והצעות חוק חדשות מכרסמות בקיומם של מנגנונים השומרים על זכויות הפרט והציבור, הדמוקרטיה והצדק. רק בסולידריות ובעמידה משותפת של כל האזרחים והאזרחיות, הארגונים והמוסדות אשר חופש ושוויון, רווחה וצדק חשובים להם, נוכל לשמור על חברה בריאה ולקוות לעתיד שפוי לכולנו.

אין לנו מילים להודות לכל אלו שעזרו, תמכו והביעו סולידריות והזדהות מכל קצוות האוכלוסייה בירושלים ומחוץ – שכנים ושכנות, סטודנטים ומרצות, אמנים ומעצבים, מוזיקאים ומשוררים, מנהלי מוסדות תרבות וגלריות לאמנות, חתני פרס ישראל, ארגונים אזרחיים ועמותות, חברים ובני משפחה, אנשים שהכירו את הגלריה וכאלו ששמעו עליה לראשונה – במילים ובמעשים הביעו סולידריות ודעה נחרצת, ונתנו לנו השראה וביטחון להמשיך ולקיים בגלריה ברבור מרחב יצירתי הכולל שיח פתוח הנותן ביטוי למגוון דעות, לא אלים, לא מתלהם ובמסגרת החוק.

אנו מודים לכולם מקרב לב!
גלריה ברבור