יום רביעי 12.04 בשעה 19:30

השקת ספר שירה חדש מאת גלי-דנה זינגר. בהשתתפות הפרופסור רומן כצמן (אוניברסיטת בר

אילן) והמשוררת.

zinger-cover2