profile picture

מתן גולן, בוגר בצלאל, נולד בהרצליה, 1985. כיום חי ויוצר בתל אביב.

גולן יוצר בעיקר מיצבים המשלבים וידאו (אור) ופיסול אשר לרוב מתובלים במידה של הומור. עולם הדימויים והמניפולציות האמנותיות שמפעיל גולן בעבודותיו הם אלגוריות. גם אם מחויכות, אלה הן אלגוריה קיומית ואלגוריה למיניות, גברית בהכרח, המבקשת את מקומה, אונה וסיפוקה. ונכשלת.