Salamanca

סלה-מנקה

קבוצת סלה-מנקה (לאה מאואס ודיאגו רוטמן) התחילה את פעילויותיה בשנת 2000 בירושלים, כשהסטודיו שלהם היה ביתם ברח׳ מזכרת משה 1.  מאז הוציאה לאור את כתב העת לאמנות ״הערת שוליים״ (2001-2007), יזמה, הפיקה ואצרה את אירועי ״הערה״ לאמנות עכשווית וייסדה ומנהלת את המרכז לאמנות ומחקר ״מעמותה״ בבית הנסן. הקבוצה פועלת בתפר שבין אמנות, מרחב ציבורי ואדריכלות ובפרויקטים המשלבים קהילה. פרסמו וערכו שני ספרים ״הערה – על אמנות עצמאית בירושלים״ בעריכה משותפת עם רונן אידלמן ולאחרונה את ״המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי״ בין פרסומים רבים אחרים.

www.sala-manca.net | www.mamuta.org | www.mofc.org | www.no-org.net |