אשחר קלינגבייל הזמין אורחים לבוא לחלל הגלריהוליצור יחד איתו את עבודת הפרוטאז' VOYAGER.

העבודה מתבססת על הדימוי נקודה כחולה חיוורת: דימוי שצולם ב-1990 מהחללית וויאג'ר המראה "דיוקן" של כדור הארץ כפי שנקלט ממרחק שישה מיליארד ק"מ. ממרחק זה נראה כדור הארץ על תושביו כנקודה כחולה זעירה שגודלה כעשירית הפיקסל, מראה המייצר אי נוחות או תחושת אפסיות מצדינו המתבוננים.

הדימוי היה מוקרן על הקיר עבור עבודת החריטה הראשונית, לאחריה הוזמנו העוברים והשבים להשתתף בפעולת הרישום, להביא לידי ביטוי את חתימת ידם האישית, כשותפים אינדיבידואלים בקהילה.

IMG-20170707-WA0015 IMG-20170707-WA0013 IMG-20170707-WA0011 IMG-20170707-WA0014