27/04 יום שישי

12:00 בשעה

שיח גלריה בתערוכה My Heart Isn’t Synchronized With Technology

עם האמנית תמר לוינסון והאוצר אברהם קריצמן