03/05 יום חמישי

19:30 בשעה

Sideways Roots

ערב שירה באנגלית לכבוד המשוררת גילי חיימוביץ׳

בהשתתפות של
דרה ברנט
שון עדרי
מיכאל דיקל
לוני מונקה

unnamed