יום ראשון 17.06 בשעה 20:00

תערוכת סטודנטים של הקורס סטודיו א׳, מחלקה לאמנות של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הזמנה לתערוכה שנה א