אנחנו מתחילים סידרה של הקרנות סרטים בחצר של ברבור בימי חמישי.
ביום חמישי 11.08 בשעה 21:00 נקרין את הסרט החדש של אבי מוגרבי “נקם אחת משתי עיני”

Nkam Ahat Mishtey Eynay Poster