יום חמישי 15.12 בשעה 21:00
סרטו של רון עופר "מתחזקים".

צילום: דנור גלזר
הקלטה: רמי עטאל
עריכה: אילה בנגד

הסרט יוקרן בנוכחות הבמאי.

Poster