Skip to content

פתיחה של תערוכה חדשה: סמיך

15-10-2019

יום שישי 18.10.2019 בשעה 12:00

סמיך


מיכל רפפורט, לארס סרגל, מינה ריינגולד, מאשה זוסמן, וסילי פרשין, דוד רפאל לוקרד, תמה עובדיה, רעות ישעיהו, אברהם קריצמן, דניס משקביץ' והדס אמסטר


אנחנו שמחים להזמין לתערוכה תערוכה קבוצתית בהשתתפות חברי גלריה ברבור
התערוכה מבקשת לאגוד לתוכה עבודות פיסול, צילום, וידיאו, רישום, סאונד, פרפורמנס וציור שנכנסות תחת הכותרת ״סמיך״. אנחנו עובדים בתחומים מאוד ומגוונים ופועלים בצורות שונות אך כולנו שותפים לתפיסה כלפי המציאות והיא שהמצב ״סמיך״. אמירה כללית זו חובקת בתוכה רבדים שונים בהתבוננות על המציאות מתוך נקודת המבט של כל אחד ואחת מאיתנו. סמיך עבורנו הוא מצב שבו יש צפיפות גדולה של חלקים או חלקיקים, מרקם שמתאפיין בהתנגדות לתנועה, קושי בהבנה, שמתוכו קשה לצאת והוא נוטה למסך את האפשרות לראות בבהירות.

טכנוטקסט

27-08-2019

יום שני 25.08 – יום שישי 30.08

טכנוטקסט

שני מיצבים אינטראקטיבים וניסוי תעתוק מתמשך
מאת בנות טיורינג (בת-גירל, דגנית אלייקים, איל גרוס, ערן הדס) ועוד משתתפי פעולה

לו״ז הניסויים:

#1 – Technotext Opening! Sunday, August 25th
#2 – Gnat Poets – Monday, August 26th, 20:00
#3 – Fictions – Wednesday, August 28th, 20:00
#4 – Extravaganza! – Thursday, August 29th, 20:00
#5 – Jerusalem Poets – Friday, August 30th, 13:00

אוצר: לוני מונקה

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות 2019

26-08-2019

 יום שני 19.08 בשעה 18:00

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות

תערוכה מסכמת של פרויקט "יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות" של תכנית שיאים ערוצים לקהילה בעמותת שק"ל (שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים), האקדמיה לאמנות בצלאל וביה"ס לתאטרון חזותי.

זו הפעם השישית שהפרויקט ״יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות״ מתארחת בגלריה ברבור.
בתערוכה משתתפות זוגות אמנים שעברו יחד במהלך השנה מסע של תהליך יצירה משותף.

כל אחד מהזוגות מצא וחווה תהליך יצירה שונה ומשתנה, אשר הביא את תשוקותיהם וכישרונותיהם של המשתתפים לידי ביטוי תוך יצירת סביבת עבודה מפרה ומאתגרת.

אוצרים: דניאלה סלונים ואסף אלקלעי

רכזת: שני שוייצר

Barbur B&B 2019 מסיבת הסיום של

31-07-2019

הצטרפו אלינו למסיבת הסיום של ברבור BNB
יום רביעי ה 31 ליולי בשעה 20:00

מסיבה מסכמת בה תוכלו לראות את כל מה שהאמנים הנפלאים שהתארחו אצלנו עשו במהלך החודש האחרון
מוזיקה, הופעות, אבטיחים ושתיה