Skip to content

שיח גלריה

28-01-2020

יום שישי 31.01 בשעה 12:00


שיח גלריה בתערוכה דינמו

הביאנלה הארצית השביעית לרישום

רשמים VII – קו פעולה

בתערוכה מוצגות עבודות של מתן אורן, נטלי אילון, רון אסולין, דוד בן הרא"ש, מיכל גלבוע דוד, שיראל הורוויץ, ניר הראל, נגה יודקוביק עציוני, ליאב מזרחי, נועה שוורץ, נטעלי שלוסר, תמר שפר
אוצר אברהם קריצמן

פתיחה של תערוכה חדשה: דינמו

20-11-2019

מוצ׳׳ש 23.11.2019 בשעה 19:30


דינמו

הביאנלה הארצית השביעית לרישום

רשמים VII – קו פעולה

בתערוכה מוצגות עבודות של מתן אורן, נטלי אילון, רון אסולין, דוד בן הרא"ש, מיכל גלבוע דוד, שיראל הורוויץ, ניר הראל, נגה יודקוביק עציוני, ליאב מזרחי, נועה שוורץ, נטעלי שלוסר, תמר שפר
אוצר אברהם קריצמן

פתיחה של תערוכה חדשה: סמיך

15-10-2019

יום שישי 18.10.2019 בשעה 12:00

סמיך


מיכל רפפורט, לארס סרגל, מינה ריינגולד, מאשה זוסמן, וסילי פרשין, דוד רפאל לוקרד, תמה עובדיה, רעות ישעיהו, אברהם קריצמן, דניס משקביץ' והדס אמסטר


אנחנו שמחים להזמין לתערוכה תערוכה קבוצתית בהשתתפות חברי גלריה ברבור
התערוכה מבקשת לאגוד לתוכה עבודות פיסול, צילום, וידיאו, רישום, סאונד, פרפורמנס וציור שנכנסות תחת הכותרת ״סמיך״. אנחנו עובדים בתחומים מאוד ומגוונים ופועלים בצורות שונות אך כולנו שותפים לתפיסה כלפי המציאות והיא שהמצב ״סמיך״. אמירה כללית זו חובקת בתוכה רבדים שונים בהתבוננות על המציאות מתוך נקודת המבט של כל אחד ואחת מאיתנו. סמיך עבורנו הוא מצב שבו יש צפיפות גדולה של חלקים או חלקיקים, מרקם שמתאפיין בהתנגדות לתנועה, קושי בהבנה, שמתוכו קשה לצאת והוא נוטה למסך את האפשרות לראות בבהירות.

טכנוטקסט

27-08-2019

יום שני 25.08 – יום שישי 30.08

טכנוטקסט

שני מיצבים אינטראקטיבים וניסוי תעתוק מתמשך
מאת בנות טיורינג (בת-גירל, דגנית אלייקים, איל גרוס, ערן הדס) ועוד משתתפי פעולה

לו״ז הניסויים:

#1 – Technotext Opening! Sunday, August 25th
#2 – Gnat Poets – Monday, August 26th, 20:00
#3 – Fictions – Wednesday, August 28th, 20:00
#4 – Extravaganza! – Thursday, August 29th, 20:00
#5 – Jerusalem Poets – Friday, August 30th, 13:00

אוצר: לוני מונקה

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות 2019

26-08-2019

 יום שני 19.08 בשעה 18:00

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות

תערוכה מסכמת של פרויקט "יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות" של תכנית שיאים ערוצים לקהילה בעמותת שק"ל (שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים), האקדמיה לאמנות בצלאל וביה"ס לתאטרון חזותי.

זו הפעם השישית שהפרויקט ״יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות״ מתארחת בגלריה ברבור.
בתערוכה משתתפות זוגות אמנים שעברו יחד במהלך השנה מסע של תהליך יצירה משותף.

כל אחד מהזוגות מצא וחווה תהליך יצירה שונה ומשתנה, אשר הביא את תשוקותיהם וכישרונותיהם של המשתתפים לידי ביטוי תוך יצירת סביבת עבודה מפרה ומאתגרת.

אוצרים: דניאלה סלונים ואסף אלקלעי

רכזת: שני שוייצר