Raya Manobla

״החלטתי לבוא לB&B ברבור ולעבוד בשעות המוגבלות על מה שאני עובדת באבאינטנסיביות בשנה האחרונה בסטודיו שלי.
אני בתהליך של חיפוש שפה, שפת הקו. מתבוננות הרבה שעות על המציאות, בעיקר טבע דומם אקראי או מתוכנן ומקום, חלל.
על נייר דק עם עט שחור דק אני רושמת בקו דק. מחפשת מתוך התבוננות מה להניח על הדף. בקו מינימליסטי רושמת צורות, יחסים. קוים. המטרה אינה לתאר את המציאות ואת האובייקטים אלא מתוך מה שקיים להגיב , להחליט מהמבט שלי  מה חשוב לי להניח על הדף ומה לא. זה תהליך  עבודה שדורש שקט טוטאלי וריכוז מלא .אני בחיפוש  אחר השקט, המקצב, המוזרות , היופי ועוד.
את התהליך הזה עשיתי בברבור. זה אתגר עבורי לעבוד מחוץ לסטודיו שלי. הסתגרתי לבד בברבור. התבוננתי במה שקיים בחלל ובמה שהציבו ועשו האמנים לפניי.
מתוך כ70 רישומים , נסיונות שרשמתי בלילה וביום בחרתי לתלות 3 רישומים.״
20180717_184414 20180717_184354 20180717_184414