Efrat Rubinstein & Sapir Gal

 ״במהלך הרזידנסי בברבור הצגנו 2 עבודות וידאו ויצרנו פעולות משחקיות כמו לימבו ולבישת “זנב” עם סיכת ראש שצריך לשלשל לתוך בקבוק בירה בלי עזרה מהידיים אלא רק ע”י תנועות הגוף.

עיניין אותנו להתעסק בפלישה ובחדירה באופן פתלתל, כאילו תמים.
הרגשנו חיבור בין העיסוק שלנו עם החנייה הפרטית שלנו אשר נפלשת על בסיס יומיומי באיזור הסטודיו ובין האתר של ברבור אשר נמצא באופן מתמשך תחת איום קיומי ומתגרה. מלבד העבודה במקום, התרגשנו מאוד מהדיאלוג ומהחיבורים עם עוברי האורח בשכונה, נהננו להיות בקו ראשון לרחוב.״
לינקים לצפייה בוידאויים:
סיבוב חופשי- “יום” (עם כתוביות): https://vimeo.com/281961837
סיבוב חופשי- “לילה”: https://vimeo.com/281950690