Relli De Vries & Avi Ben Shoshan

״באנו ל-24 שעות  כחלק  מרצף מצטבר של אמנים ב-31 ימים.

הפעולה :  יצקנו  חומר  ל-31 כוסות  זכוכית שקנינו בעיר ובנינו עמוד כוסות כשהן מונחות זו בתוך זו.

חיפשנו פינה בגלריה להשעין עליה את הכוסות – כל הפינות הוי תפוסות והחלטנו להצטרף לתבליט הגב שהיה מונח על הרצפה והתייחס לפינה .הכוסות בתוכו  נראו כחוליות  שדרה.

נשאר לנו זמן – מיחידות רחת לקום שקנינו בשוק בנינו מעין פירמידה.

נשאר לנו עוד זמן – גילינו שבעמוד השדרה יש 32 חוליות .  מעט לפני כן גילינו שיש כוס נוספת אחת  בדיוק מאותו סוג בגלריה.

 על הקיר כתבנו -32 והנחנו את הכוס ה-32 הפוכה כשהיא מלאה בחציה באבקה.

השהיה הקצרה/ארוכה היתה מרתקת וכאוטית במידה הנכונה.

שנינו פעם ראשונה בגלריה הזו וזה אתר יוצא דופן.

כך גם פעולת השרשרת המצטברת של הפעולות.״

 IMG-9048 IMG-9047 IMG-9024 IMG-9027