Hila Cohen-Schneiderman

הרעיון של הילה היה להיפגש עם אמנים ירושלמים שמעוניינים להכיר, להתייעץ, להציע משהו וכו׳:
״התקיימו סך הכל 14 פגישות. כל פגישה באורך של 45 דקות. כל מי שרצה נרשם לפי המשבצות של השעות, בלא שום מעורבות או בחירה שלי (לאבי יש לינק למסמך אקסל).
מבחינתי המחשבה שעמדה בבסיס הדברים הייתה לחרוג מקבוצת האמנים שאני מכירה ולאפשר למי שרוצה פשוט לפנות ולהיות נגישה יותר.
היה מעניין ונוצרו כמה קשרים מעניינים שאני מקווה שימשיכו להתפתח. ״
37689798_10156587731994579_3552127550828314624_n  37750711_10156587731949579_4460020406694182912_n