ביום השביעי התארחו בגרליה יעל מאירי וניצה כהן מור.
ניצה כתבה מאמר אקדמי על הקשר בין ברבורים וbnb, ויעל חקרה ויזואלית שכבתיות של צמחיה מקומית, סלעים וניירות. העבודות ייפגשו במרחב שמפרק רעיונות של אמיתיות וטבעיות.