ביום השישי של התכנית עפר רומנו ומאי זיסמן ישנו ועבדו בגלריה