לוני מונקה, מקבוצת Jerusalism. הוביל הקראה ציבורית משותפת של 'שירת עצמי' של וולט וויטמן, בשלמותה.