Veronique Inbar:
״הבאתי איתי לברבור ניירות סיניים שקניתי פעם בלונדון ומעולם לא העזתי לצייר עליהם
.המשכתי לבחון שאלות שאני שואלת את עצמי בסטודיו
?כמו, מתי זה ציור
.אין לי תשובות נחרצות, רק גישושים וספקות
כתם ועוד כתם. מפגש. קו שנולד. אשליה של רצף.״