Skip to content

News

טכנוטקסט

27-08-2019

יום שני 25.08 – יום שישי 30.08

טכנוטקסט

שני מיצבים אינטראקטיבים וניסוי תעתוק מתמשך
מאת בנות טיורינג (בת-גירל, דגנית אלייקים, איל גרוס, ערן הדס) ועוד משתתפי פעולה

לו״ז הניסויים:

#1 – Technotext Opening! Sunday, August 25th
#2 – Gnat Poets – Monday, August 26th, 20:00
#3 – Fictions – Wednesday, August 28th, 20:00
#4 – Extravaganza! – Thursday, August 29th, 20:00
#5 – Jerusalem Poets – Friday, August 30th, 13:00

אוצר: לוני מונקה

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות 2019

26-08-2019

 יום שני 19.08 בשעה 18:00

יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות

תערוכה מסכמת של פרויקט "יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות" של תכנית שיאים ערוצים לקהילה בעמותת שק"ל (שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים), האקדמיה לאמנות בצלאל וביה"ס לתאטרון חזותי.

זו הפעם השישית שהפרויקט ״יוצרים קשר – דיאלוג באמצעות האמנות״ מתארחת בגלריה ברבור.
בתערוכה משתתפות זוגות אמנים שעברו יחד במהלך השנה מסע של תהליך יצירה משותף.

כל אחד מהזוגות מצא וחווה תהליך יצירה שונה ומשתנה, אשר הביא את תשוקותיהם וכישרונותיהם של המשתתפים לידי ביטוי תוך יצירת סביבת עבודה מפרה ומאתגרת.

אוצרים: דניאלה סלונים ואסף אלקלעי

רכזת: שני שוייצר

Barbur B&B 2019 מסיבת הסיום של

31-07-2019

הצטרפו אלינו למסיבת הסיום של ברבור BNB
יום רביעי ה 31 ליולי בשעה 20:00

מסיבה מסכמת בה תוכלו לראות את כל מה שהאמנים הנפלאים שהתארחו אצלנו עשו במהלך החודש האחרון
מוזיקה, הופעות, אבטיחים ושתיה

Barbur B&B 2019– תכנית שהות אמן של חודש יולי – היום השביעי – יעל מאירי וניצה כהן מור

21-07-2019

ביום השביעי התארחו בגרליה יעל מאירי וניצה כהן מור.
ניצה כתבה מאמר אקדמי על הקשר בין ברבורים וbnb, ויעל חקרה ויזואלית שכבתיות של צמחיה מקומית, סלעים וניירות. העבודות ייפגשו במרחב שמפרק רעיונות של אמיתיות וטבעיות.