40262180_10155797039294016_1873624623262728192_n

יום חמישי 30.08

בשעה 10:00

יוצאים ב 10:00 מגלריה ברבור רחוב שירזלי 6, בצעדת מחאה לעבר בית משפט השלום רחוב חשין 6.

בואו לבית המשפט להשפיע ולתמוך!

 בשעה 11:00

דיון מכריע בבית משפט השלום בירושלים
בעניין המשך הפעילות של גלריה ברבור