יום שישי 07/05 12:30

שיחה בתערוכת איכון/h2>
עם

חגית אונמני רובינשטיין, אברהם קריצמן ומאשה זוסמן