16/06 – 21/06
סטודנטים וסטודנטיות שנה א׳ של המחלקה לאמנות של בצלאל מגיצים