27/03 יום שלישי בשעה

My Heart Isn’t Synchronized With Technology

תמר לוינסון

אוצר: אברהם קריצמן

unnamed