Thursday 04.10 at 20:00

Cold Muscles

By Tal Gafny
Curator: Hadas Amster

42558956_10156751072794579_4065493545631350784_n

ביחס לכל נקודה גיאוגרפית קיימת נקודה אנטיפודית – הנקודה הרחוקה ביותר ממנה על פני כדור הארץ. על מנת להגיע אליה בקו ישר, יש לחצות דרך ליבת הכדור. הנקודה האנטיפודית לגלריה ברבור בירושלים, היא בלב ים. אם אימצא בה, הגוף שלי יהפוך לאי.

התערוכה מציגה הצבה של שלושה עשר אובייקטים מחוררים, כאשר החורים חופפים ומשרטטים קו ישר החוצה את חלל הגלריה. במרכז המסלול נמצא גלעין של שזיף שנקדח בו חור, דימוי הלקוח משירה של סילביה פלאת ״אודה לשזיף נגוס״, אשר נכתב והתפרסם בנעוריה. משני עברי הגלעין, שישה צמדים של אובייקטים התלויים מתוחים בין התקרה לרצפה, כשכבות גיאולוגיות דרכן חוצה המבט מקצה אחד של הגלריה אל הקצה השני. הנוכחות של כל אובייקט בחלל היא כמו של אי בלב ים או כמו תג יחידה על מדים – מבודדים ונבדלים מסביבתם. אחד הצמדים הוא זוג חולצות טי, שעל אחת מופיע הכיתוב born to kill ועל השנייה born to die, כשני קטבים של ייעוד או גורל, שלכאורה מקיימים יחסים של ניגוד.

עם נעילת התערוכה יתקיים המיצג born to בהשתתפות האמנית וחמש תלמידות תיכון ירושלמיות. המיצג כולל טקסט מאת האמנית, אשר במקביל להקראתו תחזקנה המופיעות את האובייקטים באופן סטטי, פעולה שתדרוש מאמץ ממושך של שרירי הליבה.

טל גפני, נ.1984 ירושלים, חיה ועובדת בתל-אביב. גפני הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בחללים בישראל ובעולם כמו: גלריה מנשר, הגלריה של סדנאות האמנים תל-אביב, מוזיאון בת-ים Anderson Gallery , Richmond VA, Favorite Goods Gallery, Los Angeles, LA, Era VI VII VI, New York, NY, Vazquez Building, New York, NY,New Art Center, Boston MA. גפני היא בוגרת המחלקה לאמנות, בצלאל והמחלקה לפיסול ומדיה ב-Virginia Commonwealth University, ומרצה במדרשה לאמנות בית-ברל ובמחלקה לאמנות, בצלאל.