יום שישי 17.05 בשעה 12:00

פוגה בשלוש קולות

מאת רוז'ה ישי, נגה פרחי,
מיה ינקוביץ' שנצר

אוצרות: נגה פרחי ומיה ינקוביץ' שנצר