מוצ׳׳ש 23.11.2019 בשעה 19:30


דינמו

הביאנלה הארצית השביעית לרישום

רשמים VII – קו פעולה

בתערוכה מוצגות עבודות של מתן אורן, נטלי אילון, רון אסולין, דוד בן הרא"ש, מיכל גלבוע דוד, שיראל הורוויץ, ניר הראל, נגה יודקוביק עציוני, ליאב מזרחי, נועה שוורץ, נטעלי שלוסר, תמר שפר
אוצר אברהם קריצמן