בדיון השתתפו: פרופ' חיים וייס, גב' שולה קשת, פרופ' ישי רוזן-צבי ועו"ד יולי נובק (מנחה משתתפת)
https://www.facebook.com/denis.mashkevich/posts/10157091723818676