גלריה ברבור בשיתוף מפעל הפיס שמחה להזמין אמנים ואמניות העוסקים בודיאו, סאונד ומדיה חדשה להגיש הצעה עבור השתתפות בתכנית רזידנסי חדשה :״מזרח מערב״.
התכנית הינה תכנית שהות בת חודש ימים לאמני ואמניות וידיאו, סאונד ומדיה חדשה, הכוללת חלל עבודה מאובזר בציוד הקרנה ועריכה איכותי, ליווי אמנותי וטכני ותקציב עבודה אישי לכל אמן.ית על סך 3000 ש״ח.
התכנית מיועדת ל-6 אמנים ואמניות המעוניינים.ות ליצור עבודה המתייחסת לסוגיות של קו תפר בתוך התרבות המקומית ובפרט למפגש טעון בין המזרח למערב.
גלריה ברבור הינה גלריה לאמנות ותיקה אשר הוקמה ומנוהלת על ידי קבוצת אמנים.ות, פועלת בירושלים החל משנת 2005.
מיום הקמתה אחת השאלות המרכזיות המעסיקות את צוות הגלריה היא שאלת היחסים של גלריה לאמנות עכשווית עם הקהילות הסובבות אותה.
האמנים.יות המשתתפים.ות בתכנית יוזמנו להקדיש את זמן השהות ליצירה של עבודה חדשה. כמו כן אמני.ות הרזידנסי יתבקשו לתת דעת וביטוי אמנותי רלוונטי להיבט הקהילתי של הפרויקט שלהם.ן.
פרמטר חשוב בבחירת האמנים.ות תהיה המעורבות של הפרויקט המוצע בתוך הסביבה והקהילה.
בסוף התכנית, ביוני 2022 העבודות אשר נוצרו במסגרתה יוצגו בתערוכה מסכמת.
התכנית תכלול:
עבודה אישית בחלל הרזידנסי
ליווי אמנותי אישי מול האמן.ית
ליווי ותמיכה טכנית
השתתפות בתערוכה קבוצתית מסכמת של כל אמני.ות הרזידנסי
הגשה:
* על ההגשה להיות מרוכזת במסמך PDF אחד שמשקלו לא יעלה על 10mb, ושם הקובץ הוא כשמו.ה המלא של המגיש.ה באנגלית
1. תיק עבודות (עד חמש עשרה עבודות; עבודות וידאו, סאונד, מדיה חדשה ותיעוד פרפורמנס יש לשלוח בפורמט של לינק)
2. קורות חיים כולל פרטי ההתקשרות
3. הצעה לפרויקט/מחקר/יצירת עבודה חדשה בהשראה והתייחסות לסוגיה של קו התפר
4. תיאור של ההיבט הקהילתי של הפרויקט
קריטריונים לבחירה:
הניסיון המקצועי של האמן.ית בהתייחס לעבודות קודמות ולקורות החיים – 50%
איכות הצעת פרויקט/מחקר/יצירת עבודה חדשה – 30%
התאמת האמן.ית למבנה הרזידנסי (נכונות לעבודה בשיתוף פעולה עם הקהילה, עבודה מוצעת וכו’) – 20%
מועד אחרון להגשה: 4.7.2021
אנא העבירו חומרים למייל: barburinfo@gmail.com
נא לציין בכותרת המייל שם מלא+תכנית רזידנסי ‘מזרח ומערב’