Skip to content

הקרנות סרטים

06-09-2005

ביום חמישי 08.09 בשעה 21:00 נקרין שני סרטים של בוגרי סם שפיגל (2003):
"צווארון כחול לבן" של נועם קפלן, עידו סוסקולני ואפי כהן ו"פרויקט גבול" של יעל חרסונסקי וקובי גל רדאי.

כניסה חופשית

תערוכה של אמנון בן-עמי בברבור

04-09-2005


Amnon Ben-Ami Image1
Amnon Ben-Ami Image2


Amnon Ben-Ami Image3
Amnon Ben-Ami Image4

ביום חמישיי 01.09 נפתחה בברבור תערוכתו של אמנון בן-עמי.

אלים וטוב לב
הדבר הראשון שלכד את תשומת לבי כשנכנסנו לסטודיו של אמנון היה פרצוף (אני מעדיף "פרצוף" ולא "פנים" או "דיוקן") מצוייר על חלקו התחתון של סיר לילה חד פעמי. בהמשך אמנון יקרא לו "דון קיחוטה". עיניים אדומות, יוקדות ושפם שחור. אמרתי לו שהפרצוף מזכיר לי את אבא שלי.
סיר הלילה החד פעמי דומה בצורתו לכובע. הציור מחדד את היות הסיר כובע ולא סיר שכן כרגע יש פרצוף שמאד קרוב אליו. עליו.
פרצוף תחת?
אלים וטוב לב
אמנון, בין היתר, חוקר ומצייר דימויים ביולוגים. לא מצליח להשתחרר מהעיסוק בגוף. פנימי וחיצוני. חייב לכתוב גם כשהוא מצייר. הציור, הדיבור והכתיבה מתכנסים למקום אחד – פעולת הכתיבה.
פעולה אחת ונחרצת מאפיינת את העשייה והתוצאה.
פעולה אחת גוררת דימוי אחד.
האחד?
לפנינו נפרסים ושט, שרירי פנים, מיתרי קול, עמודי שידרה. הניתוח מתבצע על המצע הציורי, על החומר ולפעמים אף פוצע אותו. נדמה כי גם על האובייקטים עובר סוג של ניתוח. האובייקט המקורי שומר על חומריותו וריחו אך מאבד את מעמדו וייעודו ומאמץ לו אחרים.
"ניתוח" הוא מילת המפתח שאני חייב להשתמש בה כשאני מסתכל על העבודות. משתמשים במילה זו כדי לתאר חיתוך כירורגי כלשהו וכמו כן ניתן להשתמש בה כדי לתאר חקירה של טקסט או יצירה. אמנון מבצע את שתי הפעולות בו זמנית.
אם היה רק אלים או רק טוב לב אז היה משעמם וצפוי רק שילוב של שתי התכונות במקביל תעניק לו את האפיל הדרוש.

אבי סבח

תערוכה חדשה בברבור

24-08-2005

ביום חמישי 01.09 בשעה 20:00 תפתח תערוכה של אמנון בן-עמי

AmnonBebAmi

ברבור, שיריזלי 6, נחלאות
שעות פתיחת חלל:
ימים ב,ה: 22:00 – 17:00
יום ו: 15:00 – 12:00
או בתאום מראש בטלפונים:
054-7232866
052-4627345

קבוצת ברבור – תערוכה משותפת

16-07-2005


Text description
Text description


Text description
Text description

ביום רביעי 06.07 נפתחה תערוכה ראשונה בחלל החדש. בתערוכה מוצגות עבודות של קבוצת ברבור מהשנה האחרונה. זאת תערוכה משותפת ואנו בחרנו לא לקבוע נושא או תמה עליונה שאליה נצטרך לכפוף את העשייה ואת העבודות. במקום זאת החלטנו לנסות להביא לידי ביטוי את האינדיבידואלית של כל אמן ומתוך עבודה אוצרותית משותפת לבנות את התערוכה של הקבוצה.
הקבוצה מורכבת מחמישה אמנים צעירים (דן אורימיאן, ניר הראל, מאשה זוסמן, אבי סבח וינאי סגל), בוגרי בצלאל, שלקחו על עצמם את היוזמה להפעיל חלל פרויקטים עצמאי בירושלים. החלל ישמש כמקום תצוגה של אמנות ואירועים תרבותיים שונים.
אחד העקרונות המנחים את פעילות החלל הוא חופש משיקולים מסחריים – דבר המקנה פתיחות יצירתית וגיוון. הקבוצה אינה מחויבת לטפח שוק אספנים או שוק אמנים שיכתיבו את אופי החלל ולכן המקום פתוח לכל הצעה ולו הביזארית ביותר.
החלל באופיו הוא ניסיוני ולכן כל אחד, כולל קורא שורות אלה, מוזמן להגיש הצעות. ההצעות יכולות לעסוק הן באירועים קצרי טווח כגון ערב חד פעמי בנושא מסוים והן בפרויקטים ארוכי טווח.

חברי הקבוצה:
דן אורימיאן, ניר הראל, מאשה זוסמן, אבי סבח, ינאי סגל

שלום!

26-06-2005

אתר בתהליך הקמה.