Skip to content

קבוצת ברבור – תערוכה משותפת

16-07-2005


Text description
Text description


Text description
Text description

ביום רביעי 06.07 נפתחה תערוכה ראשונה בחלל החדש. בתערוכה מוצגות עבודות של קבוצת ברבור מהשנה האחרונה. זאת תערוכה משותפת ואנו בחרנו לא לקבוע נושא או תמה עליונה שאליה נצטרך לכפוף את העשייה ואת העבודות. במקום זאת החלטנו לנסות להביא לידי ביטוי את האינדיבידואלית של כל אמן ומתוך עבודה אוצרותית משותפת לבנות את התערוכה של הקבוצה.
הקבוצה מורכבת מחמישה אמנים צעירים (דן אורימיאן, ניר הראל, מאשה זוסמן, אבי סבח וינאי סגל), בוגרי בצלאל, שלקחו על עצמם את היוזמה להפעיל חלל פרויקטים עצמאי בירושלים. החלל ישמש כמקום תצוגה של אמנות ואירועים תרבותיים שונים.
אחד העקרונות המנחים את פעילות החלל הוא חופש משיקולים מסחריים – דבר המקנה פתיחות יצירתית וגיוון. הקבוצה אינה מחויבת לטפח שוק אספנים או שוק אמנים שיכתיבו את אופי החלל ולכן המקום פתוח לכל הצעה ולו הביזארית ביותר.
החלל באופיו הוא ניסיוני ולכן כל אחד, כולל קורא שורות אלה, מוזמן להגיש הצעות. ההצעות יכולות לעסוק הן באירועים קצרי טווח כגון ערב חד פעמי בנושא מסוים והן בפרויקטים ארוכי טווח.

חברי הקבוצה:
דן אורימיאן, ניר הראל, מאשה זוסמן, אבי סבח, ינאי סגל