2,400.00

1 in stock

Description

02: חוף מבטחים מתוך סדרה היומנים האפריקיים שלי, מחווה לצייר מזאיר -Tshibumba Kanda Malulu
שצייר את היסטורית עמו על פי אירועים שנחרטו בזיכרון העם. ושלא נודעו עקבותיו.
טכניקה מעורבת על ניירה העיתון של דקומנטה 14 | קסל, גרמניה 2017
ציור ממוסגר