יום שני 25.08 – יום שישי 30.08

טכנוטקסט

שני מיצבים אינטראקטיבים וניסוי תעתוק מתמשך
מאת בנות טיורינג (בת-גירל, דגנית אלייקים, איל גרוס, ערן הדס) ועוד משתתפי פעולה

לו״ז הניסויים:

#1 – Technotext Opening! Sunday, August 25th
#2 – Gnat Poets – Monday, August 26th, 20:00
#3 – Fictions – Wednesday, August 28th, 20:00
#4 – Extravaganza! – Thursday, August 29th, 20:00
#5 – Jerusalem Poets – Friday, August 30th, 13:00

אוצר: לוני מונקה