היום, יום חמישי ה-12.4.2018, בשעה 13:00 יתקיים דיון בבית משפט השלום בתביעת העיריה למנוע מפגש ושיח פתוח בנושא טקס יום הזיכרון המשותף שיתקיים שבוע הבא בתל-אביב.
גלריה ברבור מוצאת את עצמה שוב במוקד מאבקים פוליטיים של מפלגתם של ניר ברקת ומירי רגב.
הגלריה פועלת במבנה באישור וכל הפעילות מתקיימת בחוק. טענות העיריה רצופות טעויות וסתירות והדרישות החוזרות ונשנות להתערב בתכנים מהווים פגיעה חמורה באפשרות להשמיע ולשמוע דעות שונות ומגוונות, גם אם שנויות במחלוקת, ומהווים פגישה חמרוה בחופש הביטוי ובדמוקרטיה.
למרות האיומים אנחנו נמשיך לפעול במסגרת החוק ולמען שיח פתוח, מכיל וסובלני.