מציגות:
מרי באבאי, אריאלה גלעד, רוזה וייסברג, רולנד, הדסה כהן ושולמית מזרחי